Pytania i odpowiedzi

Czy od razu po rejestracji będziemy mogli korzystać z FaniPay?

Nie jest to niestety możliwe ponieważ tego typu operacje finansowe podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i każda rejestracja musi być zweryfikowana przez uprawnioną do tego instytucję.

Proces weryfikacji trwa od około 3 do 14 dni od momentu rejestracji w zależności od poprawnego wypełnienia formularza i umieszczenia na stronie internetowej wszystkich niezbędnych informacji (w tym statutu fundacji/stowarzyszenia).

Czy przelew weryfikacyjny, który robimy podczas rejestracji, musi być wysłany z konta organizacji?

Tak. Rejestrując się w FaniPay podajecie numer konta organizacji i przelew weryfikacyjny (1zł) musi być wykonany właśnie z tego konta. Jeśli dokonacie przelewu weryfikacyjnego z innego konta – rejestracja zostanie zatrzymana do czasu wykonania prawidłowego przelewu.

Dlaczego podczas rejestracji trzeba podać dane dotyczące wszystkich członków zarządu?

Podanie danych wszystkich członków zarządu organizacji nie jest potrzebne do korzystania z serwisu FaniMani.pl. Jest ono jednak wymagane przez Blue Media przy świadczeniu obsługi wpłat darowizn za pośrednictwem FaniPay.
Jest to wymóg dotyczący realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455). Identyfikacja beneficjenta – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy – obejmuje ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska i adresu oraz dodatkowo innych danych identyfikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie, w jakim instytucja obowiązana może je ustalić.
W organizacjach pozarządowych sprawujący kontrolę to członkowie zarządu – dlatego podczas rejestracji w FaniPay konieczne jest podanie ich danych, w tym również adresów.

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z serwisu FaniPay.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuje!